Watch it on DAZN

Balzaretti's take - Sandro Tonali

Our pundit Federico Balzaretti analyses Sandro Tonali performances.

Milan TV

What's on

The devil wears red & black

Milan Legends

Ibramania