Watch it on DAZN

Bordocam | Juventus v Empoli

Watch on DAZN.

Inter - Juventus: the match

Inter - Juventus | Uno Scudetto per Due

Inter - Juventus | BordoCam